Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
 
 SIKÇA SORULAN SORULAR :Tüm Konular

Sıkça Sorunlan Sorular arşivimizden yararlanabilirsiniz.
Kategori seçerek veya arama yaparak sorunuzun cevabına kolayca ulaşabilirsiniz.


Önceden sorulmuş sorular içinde arama yapmak istiyorum

Anahtar Kelime: 

Tüm cevaplanmış sorular: Tüm Konular

Bu kanun kapsamındaki krediler BSMV’ den muaf tutulacaktır. Bununla kanun kapsamındaki kredilerin faiz yükü %5 oranında azalacaktır.

Mortgage sistemiyle, değişken faizli kredi uygulanmaya başlandığında mevcut kredinizi değişken faizli krediye dönüştürme olanağınız bulunmaktadır.
Yeni yasaya göre Konut Finansman Sistemi;
  • Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması,
  • Konutların tüketicilere finansal kiralama yoluyla kiralanması,
  • Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması,
  • Konutların inşası aşamasında verilen konut kredileri,
  • Yukarıdaki kapsama giren kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler

olarak tanımlanmıştır.

5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mevcut kredisi, konut finansmanı tanımına uyan tüm kredi sahipleri yasanın yürürlük tarihinden itibaren Mortgage kapsamında sayılmaktadır. Bununla birlikte yasanın yürürlüğe girdiği 06.03.2007 tarihinden sonraki dönemde bu tanıma uyan bir kredi kullanmış veya kullanacak olan kişiler bu sistem içinde yer alacaklardır. Yalnız, 06.03.2007 öncesinde kredi kullananlara yasa kapsamı dışında kalma tercihi verilmiş iken bu tarihten sonra kredi kullananlar için böyle bir tercih söz konusu değildir.
Kendi konutunuzun inşaası için Bankamızdan İnşaatınıza Destek Kredisi kullanabilirsiniz. Esasen gayrimenkul inşaatı ve ticareti dışında bir işle uğraşıyorsanız, kişisel konut edinme ihtiyacınız için, münferiden inşaat yapıyor veya yaptırıyorsanız, bu kredimizden faydalanabilirsiniz.
İnşaatınıza Mortgage Kredisi  inşaat seviyesinin asgari %70 seviyesinde olması koşuluyla konutun ekspertiz değerinin %70’ine kadar kullandırılabilmektedir.Maksimum 60 ay vade ile İnşaatınıza Destek Kredisi’nden yararlanmak için en yakın Halkbank Şubemize başvuru yapabilirsiniz.
Daha önceden Mortgage kapsamına giren bir kredisi bulunan müşterilerimiz, eğer Motgage sisteminin dışında değerlendirilmek üzere kendilerine tanınmış olan 3 aylık yasal süre sonunda dilekçe vermemiş ise; şu an uygulanmakta olan BSMV'den muaf olacak. Buna ek olarak, dilerseniz mevcut kredinizi değişken faizli krediye dönüştürme imkanınız olacak.
Yapı kullanma izni alınmış tüm konutlar ile proje ve inşaat safhasındaki(tamamlanmamış) konutlar yeni sistemde krediye konu olabilecek.
Kaçak yapılar, kaçak konut inşası, bu şekilde inşaa edilmiş konutların büyütülmesi, kat çıkılması ve katla yeni bölümler eklenmesi ipotekli Mortgage Sistemi’nin kapsamı dışında kalmaktadır.
Konutun ekspertizi gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan bağımsız kişi ve kuruluşlara yaptırılacak. Bu amaçla yasanın çıkışından itibaren 2 yıl içinde tüzel kişiliğe sahip bir Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği de kurulacak.  Lisans sahipleri bu Birliğe üye olmak zorunda olacak.
Ancak, henüz bu düzenlemeler tamamlanmadığı için halihazırda Bankaların değerleme(ekspertiz) işlemleri eskiden olduğu gibi devam etmektedir.
Evet. Poliçenin alacaklısı Halkbank olacak şekilde, istenilen teminatlarla ve kredi riskini karşılayan tutar üzerinden  yapıldığı sürece geçerlidir.
Kredi Hayat Sigortası 60 yaşı ve üzeri kişilerde 1 yıllık kredi riski tutarı üzerinden tanzim edilir ve kredi riski devam ettiği sürece Şube tarafından sigorta şirketine bilgi verilerek poliçe yenilenir. 60 yaşa kadar olan müşteriler için, sigorta süresi maximum 3 yıllık yapılır, sigorta teminatı ise kredi tutarı üzerinden  yıllar itibariyle azalan bakiye tutarına göre tanzim edilir.
Mortgage kapsamında Dask sigortası yapılması zorunlu olduğundan kredi süresince DASK poliçesi yapılması zorunludur. Konut paket ve hayat sigortası isteğe bağlı olarak yeniletilir.


1  2  3  4  5

4/5