Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
 
 SIKÇA SORULAN SORULAR :Tüm Konular

Sıkça Sorunlan Sorular arşivimizden yararlanabilirsiniz.
Kategori seçerek veya arama yaparak sorunuzun cevabına kolayca ulaşabilirsiniz.


Önceden sorulmuş sorular içinde arama yapmak istiyorum

Anahtar Kelime: 

Tüm cevaplanmış sorular: Tüm Konular

Eğer kredi vadeniz boyunca faiz oranlarının bugünkünden daha fazla düşeceğine inanıyorsanız değişken faizli kredi sizin için uygun seçenek olacaktır. Değişken faizli kredi uygulamasında Bankaların kullanacakları baz faiz endeksleri Merkez Bankası tarafından belirlenecektir. Konut kredisi faiz oranı da belirlenen endeks üzerine Bankaların ekleyeceği maliyet marjları ile oluşturulacaktır.
Sabit faizli kredilerde yapılacak erken ödemelerde(kısmi ödeme veya kredinin tümünün kapatılması halinde), sözleşmede yer verilmek şartıyla erken ödenen tutarın % 2’sine kadar bir erken ödeme ücreti alınabilecektir. Değişken faizli kredilerde ise erken ödeme ücreti ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Faiz oranının karma tipte belirlenmesi halinde ise, erken ödeme işleminin sabit faizli ödeme dönemine rastlaması halinde yine erken ödeme ücreti alınabilecektir.
Mortgage sonrasında 3 tip faiz uygulaması söz konusu olmaktadır. Bunlar sabit faizli, değişken faizli ve bu ikisinden oluşan karma tipte olabilecektir. Faiz seçimi tamamen tüketicinin kendi özel şartlarına göre vereceği karara bağlıdır.
Bununla birlikte, mevcut konut kredinizi Mortgage’dan sonra da sabit faizli olarak ödemeye devam edebilirsiniz. Ancak ilerleyen dönemde dilerseniz değişken faizli krediye geçme seçeneğinizde var. Fakat kredinizin yasa dışında tutulmasını istemiş iseniz, değişken faizli krediye geçme şansınız da olmayacaktır.
Sabit faizli kredi kullanımında seçilen faiz türü iki tarafın ortak rızası olmadan değişemez. Değişken faizde ise krediye uygulanacak azami faiz oranı başlangıçta sözleşmede belirtilecektir. Bu durumda faiz oranları düştüğünde veya yükseldiğinde, bu değişiklikler sizin kredinize de sözleşmede belirlenen azami oranı geçmemek kaydıyla yansıtılacaktır.
Mortgage uygulamasında konutların yenilenmesi veya geliştirilmesi için de kredi alınabilecektir.
Konutun ekspertizi gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan bağımsız kişi ve kuruluşlara yaptırılacaktır. Bu amaçla yasanın çıkışından itibaren 2 yıl içinde tüzel kişiliğe sahip Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği de kurulacak ve lisans sahipleri bu Birliğe üye olmak zorunda olacaktır. Ancak, henüz bu düzenlemeler tamamlanmadığı için halihazırda Bankaların değerleme(ekspertiz) işlemleri eskiden olduğu gibi devam etmektedir..
Ticari gayrimenkul alımları mortgage kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak teminat olarak sahip olduğunuz konutu vermek suretiyle kullandığınız her türlü bireysel kredi de bu sisteme dahildir.
Yapı kullanma izni alınmış tüm konutlar ile proje ve inşaat safhasındaki(tamamlanmamış) konutlar yeni sistemde krediye konu olabilecektir.
Bu kanun kapsamındaki krediler BSMV’ den muaf tutulacaktır. Bununla kanun kapsamındaki kredilerin faiz yükü %5 oranında azalacaktır.

Mortgage sistemiyle, değişken faizli kredi uygulanmaya başlandığında mevcut kredinizi değişken faizli krediye dönüştürme olanağınız bulunmaktadır.
Yeni yasaya göre Konut Finansman Sistemi;
  • Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması,
  • Konutların tüketicilere finansal kiralama yoluyla kiralanması,
  • Sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması,
  • Konutların inşası aşamasında verilen konut kredileri,
  • Yukarıdaki kapsama giren kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler

olarak tanımlanmıştır.

5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mevcut kredisi, konut finansmanı tanımına uyan tüm kredi sahipleri yasanın yürürlük tarihinden itibaren Mortgage kapsamında sayılmaktadır. Bununla birlikte yasanın yürürlüğe girdiği 06.03.2007 tarihinden sonraki dönemde bu tanıma uyan bir kredi kullanmış veya kullanacak olan kişiler bu sistem içinde yer alacaklardır. Yalnız, 06.03.2007 öncesinde kredi kullananlara yasa kapsamı dışında kalma tercihi verilmiş iken bu tarihten sonra kredi kullananlar için böyle bir tercih söz konusu değildir.


1  2  3  4  5

3/5