Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > G   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
G
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Gayrimenkul: Arazi, arsa gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylere denir.

Gayrimenkul Mükellefiyeti: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.
 
Gayrimenkul Tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi: Konut tüketicisine, konutu satmayı vaat edeni, konutu kendi adına tapuda tescil, devir etmeye zorlama hakkı veren, taşınmaz mülkiyetini doğrudan doğruya sağlamayan bir ön sözleşme niteliğindedir. Konut satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması zorunludur.

Gecikme Faizi: Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına veya alacağa vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak faiz türüdür.

Geçici Tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.
 
Geçit Hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?