Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > F   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
F
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Faiz: Ödünç verilen para için alınan kârdır.
 
Faiz Riski: Bankanın aktif ve pasifleri arasındaki bağlanma (duration) farkının faiz oranlarındaki beklenmedik değişimler nedeniyle bankanın net faiz geliri ve ekonomik değerini olumsuz etkilemesidir.
 
FBK.: İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemi üzerine ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde de sürenin bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte yine alacaklının talebi aranmaktadır.
 
Fek: Fek etmek; terkin etmek.
 
Fer’i: Bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan.
 
Feragat: Vazgeçme; el çekme; dinlenme.
 
Fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı.
 
Fiil Ehliyeti: Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği.
 
Finansal Kiralama: Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır.

Fizibilite: Herhangi bir yatırımın sağlayacağı kazanca değer olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmalardır.
 
Fuzuli İşgal: Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?