Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > D   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
D
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Dain-i Mürtehin: Sigorta edilen unsurlar üzerinde rehin ya da haciz hakkı olan ve muvaffaktı olmadan sigortalıya tazminat ödenmesine ve poliçenin iptal edilmesine engel teşkil eden gerçek ya da tüzel kişi.

Daire: Apartman içindeki bağımsız bölümlere yani konutlara verilen isim.

Damga Vergisi: Tapu işlemlerinden tahsil edilen bir tür vergidir.
 
DASK ( Doğal Afet Sigortalar Kurumu ): Zorunlu deprem sigortası yapmak üzere kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip, kar amacı gütmeyen ve işlerini, tamamen sigorta tekniğine uygun olarak hareket eden bir devlet kurumudur.

Def’aten: Bir defada; birden.

Değişken Faizli Konut Kredisi: Değişken faizli konut kredilerinde ayarlama dönemleri boyunca uygulanacak olan faiz oranı, kredi sözleşmesinde esas alınan referans endeks oranına yine sözleşmede belirlenen bir marj eklenerek bulunmakta ve ilgili dönemde kredi faiz oranı olarak belirlenen bu oran kullanılmaktadır. Ayarlama dönemleri itibariyle belirlenen kredi faiz oranındaki bu değişiklikler, geri ödeme miktarını, vadeyi veya her ikisini değiştirmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.
 
Devre Mülk: Mesken olan bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli tarihlerinde müşterek mülkiyet payına esasına göre yararlanmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

Deyn: Borç.
 
Dövize Endeksli Kredi: Yeni Türk Lirası olarak kullandırılan, ancak firma veya şahıs riskinin döviz olarak izlendiği kredi türüdür.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?