Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > B   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
B
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Bağımsız Bölüm: Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkân, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.
 
Bakiye: Bir alacaktan geriye kalan miktardır.

BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi): Banka ve sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan vergi türüdür.

Betonarme: Yapı çeliği ile betonun kaymayacak şekilde birleştirilmesi ile elde edilen ve dış kuvvetlere karşı oldukça dayanıklı olan yapı malzemesi olarak tanımlanabilir.
 
Birincil Piyasa: Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır.

Butlan: Geçersizlik.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?