Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > Y   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
Y
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Yakın İzleme: Kredilerde taksitin vadesinden, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda kredinin otomatik olarak izlemeye alınmasını sağlayan ve ilgili müşteriye yeni bir kredi kullandırılmasını engelleyen sistemdir.

Yapı Alacaklısı İpoteği: Bir yapıyı yapanların, o yapıdan doğan alacaklarını teminat altına almak için koydurdukları gayrimenkul rehni.
 
Yapı Ruhsatı: Mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir.
 
Yapı Kullanma İzni Belgesi: İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediye İmar Müdürlüğü - Yapı Kullanma İzni Amirliğince düzenlenen bir belgedir.

Yasal Takip: Yasaların ve sözleşmelerin belirlediği kurallara göre, kredi borçlusunun kredi vadesi gelen borçlarının ödememesinden dolayı borçların muaccel hale getirilerek tahsil edilmesi sürecidir.
Yerleşim Yeri: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
 
Yediemin: .Uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine verilen kişi; güvenilir kişi; yediadl

Yığma Yapı: Herhangi bir iskeletsel sisteme sahip olmayan, duvarların yalnızca taşıyıcı nitelikte olduğu yapılardır.
 
Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler: Bir ekonomide bir yıldan uzun süre yaşayan Türk vatandaşlarının yurtdışında yerleşik sayılmalarıdır.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?