Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > S   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
S
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Sabit Faizli Konut Kredisi: Sabit faizli konut kredilerinde vade boyunca uygulanacak olan faiz oranı sabittir.

Satış Vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.
 
Seküritizasyon: Gelecekteki nakit akımlarına dayalı menkul kıymetleştirme yöntemi; gelecekte elde edilmesi beklenen nakde dayalı olarak yapılan menkul kıymetleştirmedir. Bu yöntemde, kaynak firma normal faaliyet süreci içerisinde, gelecekte elde etmeyi beklediği nakde/(alacağa) dayalı olarak menkul kıymeti ihraç eder/ihraç edilmesini sağlar.
 
Sitüasyon Tablosu: Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine bunlarla ilgili sözleşme tutarlarının periyodik olarak mal  sahibi tarafından ödenmesini gösteren tablodur.

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu: Konut finansmanı kuruluşları tarafından tüketicilere sözleşmenin akdinden önce tüketiciye yazılı olarak verilecek olan bilgilendirme formudur. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye yazılı olarak verilmesini takip eden 1 iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersizdir.

Sükna Hakkı: Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkânı veren bir irtifak hakkı.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?