Ana Sayfa >Mortgage Lugatı > R   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
R
 
A ] B ] C ] Ç ] D ] E ] F ] G ] H ] I ] İ ] J ] K ] L ] M ] N ]
O ] Ö ] P ] Q ] R ] S ] Ş ] T ] U ] Ü ] V ] W ] X ] Y ] Z ]  

Rayiç: Güncel, sürümü olan anlamına gelir.
 
Rehin: Teminata bağlanmış alacak hakkıdır.
 
Resmi Senet: Tapu Sicil Müdürlükleri’nde resmi bir memur tarafından hazırlanarak huzurunda imzalanan ve resmi memurca mühür ve imza ile onaylanan bir sözleşmedir.
 
Re’sen: Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman.
 
Reşit: Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi.
 
Rücu: Geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi.
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?