Ana Sayfa >Mortgage Hakkında > Sigorta > Alternatif Mortgage Sigorta Ürünleri   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
Alternatif Mortgage Sigorta Ürünleri
 
 
Yurtdışında uygulanan ve ülkemizde de uygulanması planlanan sigorta ürünleri şunlardır:

Title Insurance ( Tapu Sicil Sigortası )

 
Kredi verilerek ipotek altına alınan gayrimenkulün tapu sicil kayıtlarının temiz olduğunu ve ipoteğin nakte çevrilmek istendiğinde bir sorun çıkmayacağını garanti eden ve aksi durumlardaki zararı kapsama alan bir sigorta ürünüdür.

Mortgage Payment Protection Insurance ( İpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Koruma Sigortası )

 
İşsiz kalınması, hastalık veya kaza gibi nedenlerle gelirde bir azalma olması riskini kapsamına alan bir sigorta tipidir.
 

Mortgage Credit Protection Insurance ( İpotekli Konut Kredisi Koruma Sigortası)

 
Ölüm durumunda mortgage kredisini ödeyen bir sigorta üründür. Bu sigorta yaptırılmadığı takdirde, ölüm halinde ev satılarak kalan borç tahsil edilir.

Mortgage Insurance ( Mortgage Sigortası )

 
Mortgage Sigortası, finans kurumlarının finanse ettiği %75 – 80’lik krediye ilave olarak, bakiye kısmın da finansmanının sağlanabilmesi için yaptırılır. Bu sigorta, %20-25’lik kısmın ödenmemesi riskini garanti altına almaktadır.

Indemnity Insurance (Değer Kaybı Sigortası)

 
İpotek tesis edilen konutun değerinde meydana gelebilecek olumsuz değişimleri garanti altına alan bir sigortadır.

Neden Sigorta yapılmalı ve avantajları nelerdir?

  • Kredi borçlusu, kredi borcu tutarı kadar hayat sigortası ile teminat altına alınarak, kredi müşterisinin mirasçılarının mağduriyeti önlenerek, kalan borç bakiyesinin bankaya ödenmesi sağlanacak,
  • Konut sigortası yaptırmayı tercih eden kişi, konutta hasar olması durumunda kredinin teminatsız hale gelmesi ve evini kaybetme riski ortadan kalkacak, 
  • Sigortalının işten çıkarılması, kaza veya hastalıktan kaynaklanan geçici maluliyetten dolayı işsiz kalması durumunda kredi borcunun taksitlerinin geçici olarak ödenmeme riski ortadan kalkacak,
  • Temerrüde düşen kredi borçlusu borçlarını ödemesi için evin satılmasının yeterli olmadığı durumlarda mal varlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak,
  • Konutun değerinde meydana gelen düşüşlerden dolayı konutun satılması durumunda kredi veren kuruluşların zarar etme, konut sahibinin ise borçlu kalma riski ortadan kaldırılacak,
  • Konutun tapu kayıtlarında mevcut olan ama bilinmeyen sorunlardan dolayı oluşabilecek maddi kayıpları ortadan kaldıracaktır.


   
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?