Ana Sayfa >Mortgage Hakkında > Sigorta > Zorunlu Deprem Sigortası   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
Zorunlu Deprem Sigortası
 
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlere zorunlu olarak yapılır.

Poliçede yer alan teminatlar

Bu sigorta ile deprem, yangın, infilak ve yer kayması gibi felaketlerin,  sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.


Teminat dışında kalan haller

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
 • Manevi tazminat talepleri

 • Sigorta bedeli

  Sigorta bedeli, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin beyan edilen brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutardır.


  Bu poliçeye sahip olmak için...

  Size en yakın Halkbank Şubesine başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır. 


  Ödemeler

  DASK sigortası zorunlu ve 1 yıllık bir sigorta olması nedeniyle, poliçe primi peşin olarak tahsil edilir.


  Yıllık Hayat Sigortası

   
  Yıllık Hayat Sigortası, 1 yıl süreyle insanların sadece kendilerini değil, yakınlarına karşı olan sorumluluklarını da güvence altına alan bir sigorta türüdür. Sigortalı kişinin, sigorta süresi içerisinde ecel veya kaza sonucu vefatı halinde menfaattarlarına, sigorta girişte belirlediği teminat, tazminat vefatı halinde menfaattarlarına, sigorta girişte belirlediği teminat, tazminat olarak ödenir.
   
  Bu poliçeye sahip olmak için...
   
  Size en yakın Halkbank Şubesine başvurmanız yeterlidir.
  Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.
   
  Ödemeler
   
  Poliçe primi peşin olarak tahsil edilir.


     
  Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?