Ana Sayfa >Kredi Seçenekleri > Kentsel Dönüşüm   Üye Giriş | Üye Olun Avantajlardan Faydalanın
Kentsel Dönüşüm
 

 

Kentsel Dönüşüm Nedir?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ya da yaygın ismiyle Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamından riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması ve daha dayanıklı yapının inşa edilmesi suretiyle dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
 
Kimler Yararlanabilir?
Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı Riskli Alanlarda bulunan gayrimenkuller veya teknik raporlarla olası bir afet karşısında risk altında bulunduğu tespit edilen yapılar dönüşüm kapsamına alınacaktır.
 
Risk Raporu nasıl ve kim talep edebilir?
Öncelikle yapınızın riskli olduğunun tespiti yapılmalıdır. Risk raporu kat maliklerinin oy çokluğuna/birliğine gerek kalmaksızın her hangi bir kat maliki tarafından talep edilebilmektedir. Ancak sadece bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca oluşturulan raporlar yasa kapsamında dikkate alınacaktır.
Riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar için tıklayınız
 
Raporun temini akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunularak onayı alınır. Rapor onayı alınan yapılar için müdürlük tapuya şerh düşülmesi ve yıkım kararının tebliğ edilmesi için tapu müdürlüğüne bildirir.
Tapu müdürlüğü, il müdürlüğünden gelen yazıya istinaden riskli yapının -60 günden az olmamak üzere- verilen süre içerisinde yıkılması için hak sahiplerine tebliğde bulunur.
 
Dönüşüm Kararı nasıl alınır?
Riskli Yapının yıkılması yeniden yapılacağı / dönüştürüleceği anlamına gelmemektedir. Yapının yeniden inşası için arsa payının en az 2/3’üne sahip kat maliklerinin karar alması gerekmektedir.
 
Anlaşma sağlanmayan malikler ne olacak?
Çoğunluk üçte ikiye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu şekilde diğer paydaşların almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça TOKİ veya belediyeye devredilir.
 
YASAL DÜZENLEMELER VE MEVZUAT

 

 

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

A) FAİZ DESTEĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Halkbank’ın Kentsel Dönüşüm Kredilerinden yararlanacak hak sahiplerine kredi vadesi boyunca faiz desteği avantajından yararlanabilecektir.
2013 yılsonuna kadar kredi kullanacak olanlar için belirlenen faiz destek oranları;
 
KONUT KREDİSİ
YILLIK 400 BPS
İŞYERİ KREDİSİ
YILLIK 300 BPS
 
Örnek ödeme tablosu için tıklayınız.
 
B) DİĞER AVANTAJLAR
Düzenlenen yasa kapsamında faiz desteğinden yararlanmayan hak sahiplerinden talep edenlere 18 aya ve aylık 600 TL’ye kadar kira yardımı öngörülmektedir.
Ayrıca yapıların yıkım ve yapımı sürecinde noter harcı, belediye harcı, tapu harcı gibi harçların yanı sıra Damga Vergisi, BSMV, KKDF gibi vergi ve harçlardan da muaf tutulacaktır.


   
Önümüzdeki 6 ay içinde evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?